Fase Service Transition van ITIL v3

ITIL Service Transition

Na de strategie- en ontwerpfase moet de service succesvol binnen een organisatie worden uitgerold in de productieomgeving. De transitie fase moet dit proces borgen, zodat aan de verwachtingen van de business voldaan wordt.

 

Processen: ITIL Service Transition

  • Transition Planning and Support
  • Change Management
  • Service Asset and Configuration Management
  • Release and Deployment Management
  • Service Validation and Testing
  • Evaluation (in Edition 2011: Change Evaluation)
  • Knowledge Management

Transition Planning and Support

Het proces dat verantwoordelijk is voor de planning van alle diensttransitieprocessen en het coördineren van de middelen die zij nodig hebben.

Change Management

Het proces dat verantwoordelijk is voor het beheersen van de levenscyclus van alle wijzigingen, om verbeteringen met minimale verstoring van de IT-diensten uit te voeren.

Service Asset and Configuration Management

Vrij vertaald: het dienstenbedrijfsmiddelen- en configuratiebeheer. Het proces dat verantwoordelijk is om te zorgen dat de assets (bedrijfsmiddelen) die nodig zijn om diensten te leveren op een adequate wijze worden beheerd en dat accurate en betrouwbare informatie over die bedrijfsmiddelen beschikbaar is wanneer en waar dat nodig is. Die informatie omvat details over hoe de bedrijfsmiddelen zijn samengesteld en details over relaties tussen bedrijfsmiddelen.

Release and Deployment Management

Vrij vertaald: uitgifte- en uitrolbeheer. Het proces dat verantwoordelijk is voor planning en controle van de samenstelling van releases, het testen en de distributie van releases, en voor het leveren van de nieuwe functionaliteit die vereist is door de bedrijfsvoering terwijl het de integriteit van de bestaande diensten beschermt.

Service Validation and Testing

Het proces dat verantwoordelijk is voor validatie en testen van een nieuwe of gewijzigde IT-dienst. Service validation and testing (Validatie en testen van een dienst) zorgt dat IT-diensten overeenkomen met de design specification (ontwerpspecificatie) en voldoen aan de behoeften van de bedrijfsvoering.

Evaluation (in Edition 2011: Change Evaluation)

Het proces dat verantwoordelijk is voor de formele beoordeling van een nieuwe of gewijzigde IT-dienst om ervoor te zorgen dat de risico’s onder controle zijn en om te helpen bepalen of de wijziging geautoriseerd wordt.

Knowledge Management

Het proces dat verantwoordelijk is voor het delen van perspectieven, ideeën, ervaring en informatie en om ervoor te zorgen dat die op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar zijn. Het knowledge management proces maakt weloverwogen beslissingen mogelijk en verbetert de efficiëntie door de noodzaak voor het opnieuw opzoeken van kennis te verkleinen