Fase Service Operation van ITIL v3

ITIL Service Operation

In deze fase neemt de serviceprovider de activiteiten en processen in beheer die nodig zijn voor het leveren van kwalitatieve dienstverlening conform afspraak.

 

Processen: ITIL Service Operation

  • Event Management
  • Incident Management
  • Request Fulfilment
  • Problem Management
  • Access Management

Event Management

Het proces dat verantwoordelijk is voor het beheer van events tijdens hun levenscyclus. Event management is één van de kernactiviteiten van IT operations.

Incident Management

Het proces dat verantwoordelijk is voor het beheer van de levenscyclus van alle incidenten. Incidentbeheer/incidentmanagement zorgt ervoor dat de normale service productie zo snel mogelijk is hersteld en dat de impact op de bedrijfsvoering minimaal is.

Request Fulfilment

Het proces dat verantwoordelijk is voor het beheersen van de levenscyclus van alle service requests / dienstverleningsverzoeken.

Problem Management

Het proces dat verantwoordelijk is voor het beheren van de levenscyclus van alle problemen. Probleembeheer voorkomt incidenten op pro-actieve wijze en beperkt de impact van incidenten die niet kunnen worden voorkomen.

Access Management

Het proces dat verantwoordelijk is voor het toegankelijk maken van IT-diensten, gegevens, of andere bedrijfsmiddelen voor gebruikers. Acces management helpt de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen te beschermen door ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers ze kunnen bekijken of veranderen. Access management / toegangsbeheer implementeert het beleid van informatiebeveiligingsbeheer en wordt soms rechtenbeheer of identiteitsbeheer genoemd.
account.