Fase Service Design van ITIL v3

ITIL Service Design

Het doel van Service Design is het ontwerpen van nieuwe of gewijzigde services voor introdictie in een productie omgeving.

 

Processen ITIL Service Design

  • Service Catalogue Management
  • Service Level Management
  • Capacity Management
  • Availability Management
  • IT Service Continuity Management (ITSCM)
  • Information Security Management
  • Supplier Management
  • Design Coordination (nieuw in Edition 2011)

Service Catalogue Management

Het proces dat verantwoordelijk is voor het uitbrengen en onderhouden van de service cataloog (dienstencatalogus) en zorgen voor de beschikbaarheid van de service cataloog (dienstencatalogus) voor geautoriseerde.

Service Level Management

Het proces dat verantwoordelijk is om realiseerbare service level agreements (dienstenniveau overeenkomsten) af te spreken en zorgt dat daaraan wordt voldaan. SLM (dienstenniveaubeheer) is er verantwoordelijk voor te zorgen dat alle  IT-servicemanagement processen, operational level agreements (operationeel niveau overeenkomsten)  en underpinning contracts  zijn afgestemd op de overeengekomen service level targets (dienstenniveaudoelen). SLM (Dienstenniveaubeheer) bewaakt service levels (dienstenniveau’s) en rapporteert erover, evalueert de dienstverlening regelmatig met de klant en identificeert vereiste verbeteringen.

Capacity Management

Het proces dat verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de capaciteit van IT-diensten en ITinfrastructuur voldoet aan de afgesproken capaciteits- en prestatievereisten, op een tijdige en kosteneffectieve manier. Capaciteitsbeheer kijkt naar alle vereiste middelen voor het leveren van een IT-dienst en zorgt ervoor dat voldaan wordt aan zowel de huidige als de toekomstige capaciteits- en prestatiebehoeften van de bedrijfsvoering. Capaciteitsbeheer bevat drie subprocessen: bedrijfscapaciteitsbeheer, dienstencapaciteitsbeheer en componentcapaciteitsbeheer.

Availability Management

Het proces dat verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat ITdiensten voldoen aan de huidige en toekomstige beschikbaarheidsbehoeften van de bedrijfsvoering, op een kosteneffectieve en tijdige manier. Beschikbaarheidsbeheer bepaalt, analyseert, plant, meet en verbetert alle aspecten van de beschikbaarheid van IT-diensten. En zorgt ervoor dat alle IT-infrastructuren, processen, instrumenten, rollen enzovoort geschikt zijn voor de afgesproken dienstenniveaudoelen voor beschikbaarheid.

IT Service Continuity Management (ITSCM)

Het proces dat verantwoordelijk is voor het beheersen van risico’s die IT-diensten ernstig kunnen schaden. IT service continuity management zorgt ervoor dat de ITserviceprovider altijd de minimaal overeengekomen dienstenniveaus kan leveren, door de risico’s tot een acceptabel niveau te verminderen en plannen te maken voor het herstel van IT-diensten. IT service continuity management ondersteunt bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Information Security Management

Het proces dat verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de bedrijfsmiddelen, informatie, gegevens en IT-diensten van een organisatie overeenkomen met de afgesproken behoeften van de bedrijfsvoering. Informatiebeveiligingsbeheer ondersteunt de bedrijfsbeveiliging. Deze heeft een bredere scope dan die van de IT-serviceprovider en omvat het gebruik van papieren documenten, toegang tot het gebouw, telefoonverkeer, enzovoort voor de hele organisatie.
Supplier Management
Design Coordination (nieuw in Edition 2011)

Supplier Management

Het proces dat verantwoordelijk is dat leveranciers waar voor hun geld leveren, dat door ervoor te zorgen dat alle contracten en overeenkomsten met leveranciers voldoen aan de behoeften van de bedrijfsvoering, en dat de leveranciers hun contractuele verplichtingen nakomen. Zie ook leverancier- en contractbeheerinformatiesysteem

Design Coordination (nieuw in Edition 2011)

Het proces dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle ontwerpactiviteiten, processen en middelen. Design coordination / ontwerpcoördinatie zorgt ervoor dat het consistente en effectieve ontwerp van nieuwe of gewijzigde IT-diensten, service management  informatiesystemen, architecturen, technologie, processen, informatie en meetwaarden.