Fase Continual Service Improvement ITIL v3

ITIL Continual Service Improvement

Deze fase beschrijft het proces om voortdurende kwaliteitsverbetering van de services te borgen. Hierbij gaat het er om de dienstverlening continu af te blijven stemmen op de (toekomstige) wensen van de business.

 

Proces: ITIL Continual Service Improvement

•Seven Step Improvement Process

Seven Step Improvement Process

Het proces dat verantwoordelijk is voor het definieren en beheren van de noodzakelijke stappen om verbeteringen te identificeren, te definieren, te verzamelen, uit te voeren, te analyseren, te presenteren en te implementeren. De prestatie van de IT-serviceprovider wordt voortdurend gemeten door dit proces en er worden verbeteringen gedaan aan de processen, IT-diensten en IT-infrastructuur om de efficiëntie, effectiviteit en kosteneffectiviteit te vergroten. Mogelijkheden voor verbeteringen worden geregistreerd en beheerd in het CSI-register.
shared